Как се движи морското конче

Сходни статии

В тази статия от Фауна Бг, четете за:

Как плува морското конче? Отговорът е само един, с уникалната техника, а каква е тя, ще разпорете след малко.

Освен техните необичайни, изправени тела в сравнение с повечето видове морски обитатели морското конче има и уникална техника на плуване. Тази техника позволява на морското конче да се движи около кораловия риф и да се храни с малки ракообразни.

Когато са малки морските кончета похапват около 3000 парченца ден. Тази храна е микроскопична разбира се. След това те преминават към малко по-големи видове зоопланктон, тъй като устата им става по-голяма, докато растат и в крайна сметка достигат размер, при който могат да ядат плячка като скариди от вида Mysis Shrimp.

Като възрастни те могат да се хранят между 30 и 50 пъти на ден. Те не са супор бързи плувци, но не са и от нй-бавните. Така че морското конче трябва да може да се движи напред и назад  без усилие и бързо, като същевременно има способността да се движи нагоре и надолу лесно, за да хване плячката си.

Те най-често намират добро място за да се мотаят и хранят и, докато плуват около храната си. Това им помага да запазят енергията си.

Как плува морското конче

Морското конче плува изправено, използвайки гръбната си перка, за да задвижи тялото си напред. За да движат телата си нагоре и надолу, те регулират въздуха в плувните си мехури. Плувният мехур на морското конче е ефективна функция за придвижване на „бронираното“ му тяло.

За да се движи надолу, плавателният мехур изпуска газ навън, а за да се движи нагоре, се увеличава количеството газ вътре в плувния мехур. Те са много ефективни в това, което ги прави и ефективни ловци. Морските кончета се научават как да използват способностите си, като запазват възможно най-много енергия. Наистина уникално изживяване е да ги гледате как ловуват и се храня.!

Морските кончета се движат по доста елегантен начин, нали? Преди да прочетете тази статия, как си мислехте, че плува морското конче?

Сходни статии

Популярни