fauna.bg

Фауната, този богат и разнообразен свят от живи същества, непрекъснато възхищава с биологичното си разнообразие. Всеки участък на нашата планета представлява уникален театър, на който се разиграват спектакли от различни форми на живот, които изпълват Земята ни.

За списание Фауна

Целия животински свят на едно място

Екипът на онлайн списание Фауна, си е поставил нелеката задача, да попълни липсващите звена на български език в онлайн пространството, за уникалните видове в животинския свят.

От чудати твари до известни и по-малко известни биологични видове, ще се опитаме да ви запознаем по-отблизо и по-нашироко с едни от най-удивителните същества, кръстосвали земята някога.